Централни Вакуумни Системи

Централни вакуумни системи

  1. Почистване на производствени помещения и оборудване.
  2. Обезпрашаване/екстракция от производствена линия, включително с междинно охлаждане.
  3. Събиране и отделяне на масла, охлаждащи течности.
  4. Събиране на маслени изпарения.
  5. Пневмотранспорт на насипни материали.
(Посещения: 4 , 1 посещения днес)
Други услуги