За нас – ДП Въздушни Системи ЕООД

Профил на фирмата, цели и постижения, снимки и описание на фирмата.

ДП Въздушни Системи ЕООД е фирма насочена към всички сфери на индустрията изискващи решения свързани с почистване, аспирация, транспортиране, охлаждане и зареждане на насипни и течни материали, изискващи чистота на производството или осигуряване на здравословни условия на труд. Нашите решения допринасят и за повишаване безопасността на работа.

Осигуряването на чиста среда допринася както за поддържане на производствения процес, така и повишаване на качеството на продукцията. 

Праховите частици под 5 микрометра са една от основните причини за белодробните заболявания. 

Концентрацията на лесно запалими прахови частици в съчетание с кислорода и случайни източници на топлина и искрене, може да доведе до производствени аварии, запалване и дори взривове.

Play Video

Приложения

01.

Сектори

 1. Хранително-вкусова промишленост
 2. Стоманодобив и промишленост
 3.  Хартиена промишленост
 4. Циментова промишленост

02.

Сектори

 1. Химическа и фармацевтична промишленост
 2. Почистване 
 3. Дървообработване 
 4. Машиностроене

03.

Сектори

 1. Нестандартно оборудване и специална промишленост
 2. Производство на пластмасови изделия
 3. Пясъкоструене 
 4. Текстилна промишленост
 5. Стъкларка промишленост
 6. Корабостроене и кораборемонт

Изведете бизнеса си на ново качествено ниво! Свържете се сега!

(Посещения: 11 , 1 посещения днес)